Näillä vinkeillä saat luotua aidot strategiset tavoitteet

Jokaisen työntekijän pitää pystyä toteuttamaan strategiaa arjessa – näillä vinkeillä saat luotua aidot strategiset tavoitteet

Onko teillä selkeä ymmärrys, miksi olette olemassa? Tiedättekö, missä haluatte olla viiden vuoden päästä? Onko teillä kaikesta huolimatta kuitenkin tunne, että strategia junnaa paikoillaan?

Ongelma voi piillä siinä, että ette ole vielä kirkastaneet tärkeimpiä tavoitteitanne ja johtaneet niistä selkeitä, kaikkien sisäistämiä tekoja.

Yrityksen strategia vastaa kysymykseen, miten asetettu visio saavutetaan. Se on siis suunnitelma tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi.

Usein kuulen sanottavan, että tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Itse pidän enemmän siitä, että tehdään, eikä vain pyritä! Eli rohkeasti vain tekemään, silloin ne tuloksetkin syntyvät.

Hyvä strategia on sellainen, jota jokainen työntekijä voi toteuttaa arjessa. Liian usein strategiatyö jää johdon omaksi pyörittelyksi. Strategiaa hiotaan useita kertoja suunnittelupäivissä, hallituksen kanssa ja johtoryhmässä.

Kun strategia on saatu valmiiksi, se esitellään väliportaan esimiehille. Heidän pitäisi sitten viedä strategia työntekijöiden arkeen. Odotukset ovat tietenkin sellaiset, että strategiaa aletaan noudattaa saman tien.

Ihmetys onkin suuri, kun strategiset tavoitteet eivät toteudu.

Mistä siis kiikastaa?

 

Strategian ymmärtämisen kaksi avainta

Jotta yrityksen työntekijät pystyvät toteuttamaan strategiaa, heidän pitää sisäistää myös yrityksen missio ja visio. Missio vastaa kysymykseen Miksi yritys on olemassa ja mitä sen toiminnalla halutaan saavuttaa. Visio vastaa kysymykseen Millainen yritys haluaa olla esimerkiksi viiden vuoden päästä.

Kun ihmiset ymmärtävät mission ja vision, he ymmärtävät myös strategiset tavoitteet ja niiden merkityksen.

Kun strategiset tavoitteet puretaan helposti ymmärrettäviksi konkreettisiksi teoiksi, niin usein myös henkilöstön työhyvinvointi paranee.

Tähän on selkeä syy: kun ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan, työn merkityksellisyys ja tyytyväisyys kasvavat.

 

Myös yksinyrittäjä tarvitsee selkeän toimintasuunnitelman

Strategia ja niistä johdetut tavoitteet eivät ole tärkeitä pelkästään suuremmille yrityksille. Strategiset tavoitteet ja niiden pohjalta tehty toimintasuunnitelma on yhtä lailla tärkeä yhden hengen yrityksillekin.

Strategisissa tavoitteissa ja niistä johdetussa toimintasuunnitelmassa on se hyvä puoli, että niitä noudattamalla yrityksen toiminnasta tulee lähes automaattisesti suunnitelmallista ja useimmiten myös tuloksellista.

Voit testata yrityksesi toiminnan tason vastaamalla rehellisesti seuraavaan kolmeen kysymykseen:

  • Mikä on yrityksenne strategia nyt?
  • Miten se on syntynyt? (Missio, visio)
  • Miten yrityksen strategia näkyy yhtiönne toiminnassa?

Jos pystyt vastaamaan näihin kaikkiin selkeästi ja konkreettisesti, hyvä niin. Jos taas joku kohta tuntuu epäselvältä tai hankalalta, kannattaa sen työstämistä jatkaa. Usein apuna kannattaa käyttää myös ulkopuolista apua.

Jos kiinnostuit aiheesta ja kaipaat apua strategian suunnitteluun ja sen viemisessä käytäntöön, niin älä epäröi ottaa yhteyttä. Alustava keskustelu ei maksa sinulle mitään. Uskon voivani antaa jo siinä vinkkejä strategisten tavoitteiden asettamiseen.