Asiakkaan tunteminen ja rahanpesulait

Tarvitseeko yrityksesi täyttää viranomaisten vaatimukset asiakkaan tuntemisen ja rahanpesulakien suhteen?

Viranomaisvaatimukset asiakkaan tuntemisesta ja rahanpesulainsäädäntö elävät jatkuvassa muutoksessa. Näiden selvittäminen vie paljon aikaa.

Pahimmassa tapauksessa vaatimukset saattavat jäädä täyttämättä – siksi, että kaikkia pykäliä ei vain osata ottaa huomioon.

Edustamani Clento Oy auttaa näissä asioissa. Tämä on erinomainen ratkaisu esimerkiksi tilitoimistoille ja lakiasiaintoimistoille.

Clento on helppokäyttöinen SaaS (Software as a Service) -palvelu, jonka avulla rahanpesulain tarkoittama ilmoitusvelvollinen voi hoitaa asiakkaan tuntemisvelvoitteen suoraviivaisesti ja luotettavasti.

Clento sopii yrityksille, joiden

Velvollisuus on tuntea asiakkaansa (Yhtiön omistus, todelliset edunsaajat jne.)

Velvollisuus on tietää, mistä asiakkaan rahavirrat tulevat.

Jotka haluavat säästää aikaa, kun viranomaisten vaatimukset hoidetaan kerralla kuntoon.

Järjestelmä ottaa huomioon kaikki asiakkaan tuntemiseen liittyvät tarpeet asiakassuhteen alusta loppuun.

Kokonaisvaltainen compliance-järjestelmä luo yritykseen toimintamallin, jonka avulla asiakkaiden tunteminen saadaan liitettyä osaksi koko yrityksen riskienhallintaa.

Jos olet velvollinen täyttämään vaatimukset asiakkaan tuntemisesta ja rahanpesulainsäädännöstä, ota yhteyttä. Tehdään sinulle ratkaisu, jolla asiat saadaan kerralla kuntoon.